Beskrivelse

Smart Klorløsning uden cyanursyre – Calcium Hypochlorite Sticks til nem og effektiv desinficering i pool eller større spasystemer.
Til skimmer eller klorinator
Ligger i ruller i plastkappe for jævn opløsning
Høj kvalitet uden cyanur syre og med 70% klor indhold

Anbring Chloryte® Sticks i skimmer eller klorinator – medmindre der allerede ligger stabiliseret organisk klor – trichlor eller dichlor; se produktets mærkning. Så vær opmærksom på, at der ikke må ligge anden type klor i beholderen sammen med Chloryte stick.

Dosering:
1. Mål først pH-værdien, og justér den til en værdi mellem 7.0-7.4 ved behov.
2. Tilsæt en Chloryte® Sticks pr. 20 m3 bassinvand hver 4-5. dag.
3. Anbring sticken i skimmer eller klorinator

Test:
Mål klorniveau 1-2 x ugentligt med testsæt eller elektronisk måleudstyr og hold værdien på 1-3 mg/l

Chockbehandling:
Er vandet uklart kan det anbefales at chock klorere vandet med Calcuíum klor granulat.
Det kan anbefales at anvende Bayrol Super Flok Plus flokningsmiddel sammen med Chloryte Stick for at opnå endnu flottere vandkvalitet

Biocidmidler skal anvendes med forsigtighed: læs etiket og brugsanvisning før produktet tages i brug.

Yderligere information

Vægt 4,5 kg